Ganjnama - مجموعه آثار مولوی ... » باباطاهر » دوبیتی‌ها »
حمایت از گنج نما