حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۳۲

آنها که نام خویش کریمی نهاده‌اند

چیزی که گفته‌اند همانا که داده‌اند