حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۴۵

بندهٔ او باش و سلطان همه

جان او می ‌باش و جانان همه