حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۶۵

بی واسطه این علم گر آموخته‌ای

گنجی ز معانی خوش اندوخته‌ای