حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۷۰

پیر رندانم بیا ای نوجوان

یاد گیر از من که آن ورزیده‌ام