حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۸۷

چشم آن دارم که حال چشم من پرسد نگار

زان که بی نقش خیالش دیده ‌ام شد دلفکار