حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۰۳

خوش خیالی به خواب می ‌بینم

گل وصلش به ذوق میی چینم