حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۱۴

در دیدهٔ ما نظر کن ای شاه

ای نور دو چشم نعمت‌اللّه