حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۲۷

در وصف و کمال قدر او گفت

لولاک لما خلقت الا فلاک