حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۳۵

ذر‌ه‌ای نیست که خورشید در او پیدا نیست

قطره‌ای نیست درین بحر که او با ما نیست