حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۶۷

ظاهرم در کوبنان و باطنم و در کوه صاف

صوفیان صاف را صد مرحبا باید زدن