حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۸۲

فرق است میان این و آن دریابش

جانانهٔ ما از دل و جان دریابش