حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۱۲

لیس فیه الدار غیره دیار

سخنی گفته ‌ام چو آب زلال