حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۳۰

مقصود ز بندگان همه خدمت اوست

و ز خدمت او مراد ما بندگی است