حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۳۳

من سوخته‌ام بقیه‌ای گر یابی

در آتشم انداز که سوزم به تمام