حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۳۴

موج و بحر و حباب ای دانا

گر طلب می‌کنی بجو از ما