حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۴۵

نعمت‌اللّه نعمتی دارد تمام

کاین چنین دیوانه‌ای دارد به دست