حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۶۰

هر چه داریم ما از او داریم

لاجرم چیزها نکو داریم