حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۷۰

هر که دریافت آن از انسان است

لاجرم این فقیر از آن ‌سان است