حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۸۰

همه را رو به دوست از همه رو

وحده لا اله الا هو