حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۶۱

دعوی به سر زبان خود وابستی

در خانه هزار بت، یکی نشکستی

گویی به یک قول شهادت رستم

فردات کند خمار، کامشب مستی