حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۳۶۶

به جز این مو ندارم آرزویی

که باشد همدم مو لاله‌رویی

اگر درد دلم واجم به کوهان

دگر در کوهساران گل نرویی

        

دوبیتی شما... >