حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۱۶۶

با تو قصص درد و فغان میگویم

ور گوش ببندی پنهان میگویم

دانسته‌ام اینکه از غمم شاد شوی

چندین غم دل با تو از آن میگویم