حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۱۶۸

باز آمدم و برابرت بنشستم

احرام طواف گرد رویت بستم

هر پیمانی که بی‌تو با خود بستم

چون روی تو دیدم همه را بشکستم