حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۳۵۸

می‌پنداری که من به فرمان خودم

یا یک نفس و نیم نفس آن خودم

مانند قلم پیش قلمران خودم

چون گوی اسیر خم چوگان خودم