حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۵۸۶

مستم ز دو لعل شکرت ای مه‌رو

پستم ز قد صنوبرت ای مه‌رو

رویم چو زر است در غم سیم‌برت

از دست مده تو این زرت ای مه‌رو