حمایت از گنج نما
 

رموز بیخودی

جهد کن در بیخودی خود را بیاب

زود تر والله اعلم بالصواب

مولانای روم

< پیشکش به حض...