حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۵۱

ای سرو روان که نخل امید منی

وی مایه ی جان که عمر جاوید منی

در شهر شما که آسمان پر ابر است

مهتاب منی، فروغ خورشید منی