حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۵۴

از بس خوش و مست و دلربا می آیی

چون باد بهار جانفزا می آیی

دل خانه ی عشق توست آبادش دار

چون خانه خراب شد کجا می آیی

        

رباعی شمارهٔ ۵۳ >