حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۹

بی روی توام هست ملالی که مپرس

وز زندگی خود انفعالی که مپرس

هر لحظه چه پرسی که بگو حال تو چیست؟

دور از تو افتاده‌ام به حالی که مپرس