حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱

ای آنکه طلب کار خدایی به خود آ

از خود بطلب کز تو خدا نیست جدا

اول به خود آ چون به خود آیی به خدا

اقرار بیاری به خدایی خدا

< رباعی شمارهٔ ۲