حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۰

در جام جهان نما نظر کن همه را

آنگه ز وجود خود خبر کن همه را

گفتی که خیال غیر باشد در دل

لطفی کن و از خانه به در کن همه را