حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۱

از خود بگذر نور خدا را بطلب

در بحر درآ و عین ما را بطلب

سلطان سراپردهٔ توحید بجو

از دُردی درد دل دوا را بطلب