حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۵

میخانهٔ عشق او سرای دل ماست

وان دُردی درد دل دوای دل ماست

عالم به تمام و جمله اسمای اله

پیدا شده است و از برای دل ماست