حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۳۳

دیدم رندی که سید رندانست

از هر دو جهان گذشته و رند آن است

در گنج بقاست گر چه در کنج فناست

پیداست به ما و از جهان پنهانست