حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۳۴

تخت دل من مسخر شاه منست

شاهی به کمال شاه دلخواه منست

او سید من باشد و من بندهٔ او

این سید و بنده نعمت الله منست