حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۳۶

این هفت فلک سیاره از آه منست

عرش و ملک و ستاره همراه منست

این من نه منم جمله از او می گویم

این گفتهٔ من تمام ز الله منست