حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۳۷

میخانه تمام وقف یاران منست

هر رند که هست جان جانان منست

درد دل بیقرار درمان من است

وین دُردی درد دائما آن منست