حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۵۴

عالم بر رندان به مثل جام می است

ساقی و حریف و جام می جمله وی است

دریا و حباب و موج آبست بر ما

خود جام حباب خالی از آب کی است