حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۵۵

در باغ خلافت نبی چار به است

وان چار به لطف او دُرر بار به است

آن به که در اولست از آن چار به است

وان به که در آخر است از آن چار به است