حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۵۹

گم کردن و یافتن همه گردن تست

گر باطل و گر حق همه پروردن تست

گوئی صنم گم شده را یافته ام

این یافتن تو عین گم کردن تست