حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۷۰

میخانهٔ عشق او سرای دل ماست

وان دُردی درد دل دوای دل ماست

عالم به تمام جمله اسمای اله

پیدا شده است از برای دل ماست