حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۸۵

در هر آنی به ما عطایی بخشد

شاهی جهان به هر گدایی بخشد

گنجی که نهایتش خدا می داند

سلطان به کرم به بینوایی بخشد