حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۰۰

دلدار مرا کشت حیاتم بخشید

وز زحمت این جهان نجاتم بخشید

خرمای خبیصی چو ز دستم بربود

اما به عوض شاخ نبـــاتم بخشید