حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۰۴

آبست که در شیشه شرابش خوانند

با گل چو قرین شود گلابش خوانند

از قید و گل و مُل چو مجرد گردد

اهل بصر و بصیرت آبش خوانند