حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۰۷

از آتش عشق شمعی افروخته اند

پروانهٔ جان عاشقان سوخته اند

در مجمر سینه عود دل می سوزد

آتشبازی به عاشق آموخته اند