حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۱۱

هر باده که از حضرت الله دهند

بی منت ساقی به سحرگاه دهند

خواهی که کمال معرفت دریابی

از خود بگذر تا به خودت راه دهند