حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۱۴

گر علم به تعلیم الهی یابند

گنجینه و گنج پادشاهی یابند

طالب علما علم چنین گر خوانند

انعام خدا لایتناهی یابند