حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۱۵

درویش و گدا مرتبهٔ جان چه کند

می می نوشد مدام او نان چه کند

یاری که محب حضرت جانان است

ای یار عزیز من بگو جان چه کند