حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۲۴

انسان خوشی محققی پیش آید

صد دل به دمی ز دلبران برباید

آن نور دو چشم نعمت الله بود

حق بیند و حق به مردمان بنماید